سوال
بازدیدها: 92

سفر با هواپیما منجر به ناشنوایی جنین میشه؟ آیا جنین به خاطر صدای هواپیما ممکنه کر بشه؟

سفر در دوران بارداری سفر بارداری زایمان هواپیما
پرسش کاربر عزیز لک لک:

خانم دکتر سفر با هواپیما منجر به ناشنوایی جنین میشه؟ من نوزده هفتمه و عید باید یه مسیر ۲۴ساعته تا شهرستان برم. البته با اتوبوس انقد طول میکشه. به خاطر بارداریم همسرم اصرار داره با هواپیما بریم. اما من خیلی میترسم ازهواپیما. اصرار دارم که با قطار بریم. شنیدم که سفر با هواپیما موجب میشه جنین بعد از به دنیا اومدن شنوایی نداشته باشه. یعنی به قولی کر میشه. خواستم بپرسم سفر با هواپیما خوبه و آیا سفر با هواپیما منجر به ناشنوایی جنین میشه؟

پاسخ کارشناس لک لک:

سلام عزیزم. اولا برای مسافرت اونم به این دوری باید حتما پزشکت اجازه بده. پس مطابق نظر پزشکت عمل کن.

شما از هواپیما ترس داری توصیه نمیشه. استرس برات خوب نیست عزیزم. اتوبوس هم خیلی دوره. این همه مدت نباید بشینی. قطار به نظرم مناسبتره. این فرضیه شنوایی هم که گفتی خیر پایه علمی نداره. سفر با هواپیما منجر به ناشنوایی جنین نمیشه خیالت راحت عزیزم.

سوالت رو از کارشناس، رایگان بپرس!