سفت شدن شکم

بازدیدها: 90

سوال ها

1

درد واژن و سفت بودن شکم در هفته ۳۴ بارداری برای چیه؟

2

ساک بارداری فاقد زرده و رویان یعنی بارداری پوچ هست؟

3

برای از بین رفتن کیست تخمدان 7 سانتی متری چه کار کنم؟

4

شل و سفت شدن شکم از عوارض آمپول بتامتازون است؟

5

تنگی نفس بعد آمپول بتامتازون طبیعیه؟

6

گذاشتن شیاف فرتیژست هر شب ضرر نداره؟

7

درد شدید دل هفته 34 بارداری دوقلو خطرناکه؟

8

خیس شدن لباس زیر بعد از تزریق پرولوتون طبیعیه؟

9

علت تجویز پرولوتون چیه؟

10

پرولوتون واسه جنین ضرر نداره؟

11

آمپول پرولوتون برای زایمان طبیعی مشکلی ایجاد کنه؟

12

عوارض آمپول پرولوتون بر جنین پسر چیه؟

13

علائم کنده شدن جفت چیه؟

14

دلیل ورم کردن شکم نوزاد و مدفوع نکردن چی میتونه باشه؟

15

هنگام مدفوع کردن نوزاد سرخ میشه و گریه میکنه. چی کار کنم؟

16

برای کار کردن شکم نوزاد سفت میشه، گریه میکنه، چی کار میشه کرد؟

17

افزایش دل درد مادر در جنین عرضی طبیعیه؟

18

نشانه های جنین عرضی چیه؟

19

سفت شدن شکم بعد مصرف هیوسین طبیعیه؟ حسش مثل نبضه

20

خونریزی بینی ربطی به سقط جنین داره؟

21

علت سفت و بزرگ شدن شکم در هفته ۶ بارداری چیه؟

22

سوزش و ناراحتی معده در بارداری طبیعیه؟

23

تهوع نداشتن در بارداری خطرناکه؟

24

حرکت کم جنین و بزرگ و سفت نشدن شکم نشانه رشد نکردن جنینه؟

25

حرکت زیاد و مچاله شدن جنین گوشه شکم مشکلی داره؟

26

ممکنه علت سفت شدن جنین در هفته 28 بارداری چرخش جنین باشه؟

27

تیر کشیدن و درد واژن هنگام حرکت جنین در هفته 35 خطرناکه؟

28

سفت شدن شکم بعد تزریق بتامتازون طبیعیه؟

29

هفته 17 تا وسطای 18 شکمم سفت میشد. این سفت شدن شکم آسیبی به جنین میرسونه؟

30

چرا جنین خودش را در هفته 29 سفت میکند؟

31

بارداری بدون علامت بارداری پوچه؟