منع فعالیت زیاد اوایل بارداری

بازدیدها: 79

سوال ها

1

لخته کوچک و درد کم تخمدان در هفته 13 بعد فعالیت زیاد خطرناکه؟

2

درد زیر شکم و خونریزی و دفع دو لخته تو 7 هفته یعنی سقط؟

3

علت خونریزی از هفته ١٠ سقط یکی از قل هاست یا پایین بودن جفت؟

4

دفع لخته خیلی کوچک بعد نزدیکی در 4 هفته یعنی بچه سقط شده؟

5

خارج شدن لخته گوشی و خونریزی در 7 هفته یعنی احتمال سقط؟

6

رگه های صورتی و قهوه ای در هفته 10 بارداری به خاطر چیه؟

7

لکه بینی در بارداری برای نماز خواندن مشکلی نداره؟

8

خونریزی صورتی روشن در هفته 9 شده قرمز و قهوه ای چیکار کنم؟

9

دیدن مایع قهوه ای کمرنگ روی دستمال در اوایل بارداری چیز بدیه؟

10

ممکنه خون بعد سقط به حالت لکه بینی باشه یا لخته میاد؟

11

ممکنه علت لکه بینی در هفته 9 بارداری جلو بودن جفت باشه؟

12

امکان تکرار لکه بینی بعد از قطع شدنش هست؟

13

ممکنه لکه بینی قهوه ای به علت سرماخوردگی باشه؟

14

ممکنه ترشحات چرکی و قهوه ای در 7 هفته به علت قارچ باشه؟!

15

ترشحات خونی غلیظ همراه با چرک، در هفته 8 بارداری خطرناکه؟

16

علت ترشحات قهوه ای بعد از نزدیکی چیه؟

17

ممکنه علت لک بینی قهوه ای شیاف فرتیژست باشه؟

18

لکه بینی قهوه ای با وجود رحم دوشاخ به علت سقط جنین ممکنه؟

19

ممکنه علت لک بینی در بارداری سقط قبلی باشه؟

20

لکه بینی قهوه ای درد زیر شکم و دفع لخته در هفته 7 نشانه سقطه؟

21

در هفته 4 بارداری برای جلوگیری از سقط و لک بینی شیاف میدن؟

22

مصرف شیاف پروژسترون برای جلوگیری از سقط مجازه؟ ترشح قهوه ای دارم

23

ضعیف بودن قلب جنین یعنی چی؟

24

درد کمر و دل در هفته 6 بارداری طبیعیه؟

25

ممکنه علت سقط جنین کیست تخمدان باشه؟

26

لک صورتی در هفته ۶ بارداری علامت سقطه؟

27

لکه بینی قهوه ای قبل از تشکیل قلب جنین منجر به سقط میشه؟

28

با دیدن لک قهوه ای در هفته 7 چی کار باید کرد؟

29

شکمم نسبت به هفته های قبل کوچیک شده. دلیلش چیه؟

30

پیاده روی برای جفت پایین ضرری نداره؟

31

جفت low lying و خلفی چیست؟

32

تیروئید و خونریزی پشت جفت در بارداری خطرناکه؟ خونریزی پشت جفت خطرناکه؟

33

خون پشت جفت خطر سقط داره؟ برای سونوی قلب که رفتم یه سانت خون پشت جفت بود...

34

لکه بینی قهوه ای و زرد در هفته 6 بارداری نشونه چیه؟

35

پیاده روی اربعین خطر سقط جنین داره؟ من هفته 5 بارداری هستم و میخوام برای اربعین برم کربلا...

36

جفت قدامی مارژینال یعنی چی ؟ احتمال سقط جنین هست؟ همش استراحت میکنم که خوب بشه...

37

خونریزی بعد تست بتا مثبت نشانه سقط هست یا لانه گزینی؟

38

روی پا وایسادن در بارداری باعث دلدرد و کمردرد میشه؟ با استراحت یکم خوب شدم...