آزمایش دفع پروتئین ادرار

بازدیدها: 49

سوال ها

1

بالا بودن WBC در آزمایش ادرار هفته 25 بارداری به علت عفونته؟

2

اضافه وزن ناگهانی برای بچه ضرر نداره؟ یه ماهه 6 کیلو اضافه شده

3

اضافه وزن 10 کیلو تا هفته 19 حاملگی زیاده؟ سابقه دیابت هم داریم.

4

افزایش وزن به علت مولتی ویتامین طبیعیه؟

5

دیدن اکلیل نورانی جلوی چشم در بارداری به چه دلیلی هست؟

6

ورم پا و اضافه وزن ناگهانی بارداری از علائم دفع پروتئین ادراره؟

7

راه درمان دفع پروتئین ادرار در بارداری چیه؟

8

بودن پروتئین از هفته 10 در آزمایش طبیعیه؟

9

درد زیر سینه سمت راست در بارداری خطرناکه؟

10

علت خون در ادرار دفع پروتئین دوران بارداریه؟

11

فشار خون بارداری برای چی به وجود میاد؟

12

مصرف متیل دوپا در هفته 33 برای فشار خون بالا مشکلی داره؟

13

دوبار خونریزی بینی در یک روز توی دوران بارداری جای نگرانی داره؟

14

سرگیجه و تاری دید در هفته 30 بارداری به خاطر چیه؟

15

داروی افسردگی در بارداری باعث تاری دید میشه؟

16

برگشتن حالت ویار در بارداری عجیب نیست؟ تو هفته 26 ویارم برگشت

17

دلیل حالت تهوع شدید اواخر بارداری چیه؟ معده درد شدید هم دارم.

18

بعد سرفه بالا آوردن در بارداری طبیعیه؟ خیلی وقته ویارم تموم شده

19

فشار بالای بارداری مانع زایمان طبیعی میشه؟ قرص متیل دوپا برای جنین ضرر داره؟

20

خارش و ورم کف پا در بارداری به چه دلیله؟ باید چیکار کنم که خوب شه؟ برای جنین ضرر داره؟