سوراخ شدن کیسه آب

بازدیدها: 84

سوال ها

1

مایع آمنیوتیک حداقل نرمال یعنی کیسه آب سوراخه؟

2

پارگی کیسه آب درد داره؟ من ترشح سفید و رقیق و بودار دارم.

3

ترشح سفید به خاطر پارگی کیسه آب اتفاق میفته؟ ترشحم زیاد، بدبو و سفیده

4

درمان ترشح سبز و عفونت چیه؟ چطور مطمئن بشم کیسه آب سوراخ نشده؟

5

تیر کشیدن و درد واژن هنگام حرکت جنین در هفته 35 خطرناکه؟

6

فعالیت سنگین باعث پارگی کیسه آب میشه؟ امروز یکم بار سنگین بلند کردم و کار کردم...

7

چه کارهایی باعث سوراخ شدن کیسه آب در هفته 11 بارداری میشه؟

8

چیکار کنیم کیسه آب پاره نشه?

9

نشتی کیسه آب در هفته 32 بارداری چجوریه؟

10

بعد دستشویی رفتن مایعی خارج میشه. ادرار کامل تخلیه نمیشه یا مشکل از کیسه آبه؟

11

خصوصیات مایع آمنیوتیک چیه؟ از کجا بفهمم که مایعی که خارج میشه ترشحه یا کیسه آب پاره شده؟

12

کم یا زیاد شدن آب دور جنین بخاطر چیه؟ با چه شرایطی مایع دور جنین کم و زیاد میشه؟

13

لک بینی و عفونت دلیل سوراخ شدن کیسه آب هستن؟ هماتوم و خونریزی باعث سقط شدن؟

14

از کجا بفهمیم کیسه آب سوراخ شده؟

15

برای ترمیم آبریزش بعد از آمنیوسنتز چی کار کنم؟