ویار بارداری

ویار بارداری

بازدیدها: 70

سوال ها

1

کم شدن اشتها و کاهش وزن در بارداری باعث توقف رشد جنین میشه؟

2

خوردن یخ در هفته 35 بارداری باعث فلج شدن جنین میشه؟

3

ب6 و قطره زنجبیل برای درمان تهوع من فایده ندارن. چی کار کنم؟

4

برگشتن حالت ویار در بارداری عجیب نیست؟ تو هفته 26 ویارم برگشت

5

ویار زیتون در بارداری مشکلی نداره؟ میشه زیتون خورد؟

6

قطع ویار بارداری به طور ناگهانی در هفته ۱۴ بارداری خطرناکه؟

7

برای هضم غذا در هفته ۷ بارداری چه کار بکنیم خانم کارشناس؟

8

از ویار پرتقال میشه جنسیت جنین رو در هفته 6 بارداری تشخیص داد؟

9

خوردن جگر خام به خاطر ویار در بارداری مجازه؟ کله پاچه خوردن چی؟

10

مصرف دمیترون به خاطر ویار شدید در بارداری ایرادی نداره؟

11

هویج در غذا در بارداری ضرر داره؟ آب هویج چطور؟

12

یک ساک حاملگی حاوی جنین بدون FHR در کاویته رحم یعنی چی؟

13

خرما برای دیابت بارداری ضرر داره؟

14

تاری چشم به خاطر کمخونی در بارداری پیش میاد؟

15

کلسیم و فولیک اسید به خاطر تهوع نمیتونم بخورم. چی کار کنم؟

16

برای رفع تهوع حاملگی چی خوبه؟ چه خوراکی های کمک میکنه؟

17

برای افزایش اشتها در بارداری چی کار کنم؟ 5 ماه ویار شدید داشتم

18

کمبود وزن به خاطر ویار شدید سه ماه اول بارداری قابل جبرانه؟

19

تهوع و ویار شدید بارداری سوم طبیعیه؟ بارداری های قبلی اصلا اینجور نبود

20

حالت تهوع دارم اما بالا نمیارم تو هفته 9 بارداری مشکلی هست؟

21

با وجود ویار بارداری پوچ ممکنه؟ هفته 4 بارداری جنین دیده نشد

22

بارداری بدون علامت بارداری پوچه؟

23

خوردن برنج خام و نیم پز در هفته 15 برای جنین ضرر داره؟

24

زن باردار چه خوراکی هایی را نباید بخورد؟ ویار بارداری از چه زمانی شروع میشه؟

25

عرق بادرنجویه برای ویار بارداری مفیده؟ شنیدم برای معده خوبه و ویارو بهتر میکنه...

26

خوردن زنجبیل تهوع بارداری رو کنترل میکنه؟ چه راه هایی برای کنترل تهوع در بارداری هست؟

27

هورمون hcg بالا ویار شدید میاره؟