سابقه سزارین

بازدیدها: 65

سوال ها

1

سونوگرافی چسبندگی رحم و جفت با سابقه سزارین اجباریه؟

2

زایمان طبیعی بعد سزارین به خاطر دوقلویی امکان پذیره؟

3

جفت قدامی تحتانی باعث چسبندگی رحم در بارداری میشه؟

4

سرماخوردگی مانع از انجام عمل سزارین میشه؟

5

احتمال پیچیدن بند ناف دور گردن جنین چقدره؟ ممکنه پیچیدن بند ناف دوباره اتفاق بیفته؟

6

سابقه مردن جنین به خاطر پیچیدن بند ناف دوباره تکرار میشه؟ بند ناف دور گردنش پیچید و مرد.

7

زایمان سزارین به طبیعی تبدیل میشه ؟میشه به جای سزارین طبیعی زایمان کنم؟

8

یک سال بعد سزارین میشه طبیعی زایمان کرد؟

9

به خاطر بارداری خارج رحم سزارین شدم. بعدش زایمان طبیعی اوکیه؟

10

سزارینی بودم الان درد طبیعی دارم چه کنم؟ واژن، لگن و پاهام درد داره

11

چهارسال بعد سزارین زایمان طبیعی مشکلی نداره؟

12

بارداری دوقلو نمیشه زایمان طبیعی کرد؟ نمیخوام سزارین شم.

13

زایمان طبیعی بعد دوبار سزارین امکان پذیره؟ این بارداری سوممه و دوتا بچه ی قبلیم سزارین بدنیا اومدن...

14

با سابقه سزارین میشه طبیعی زایمان کرد؟ بچه اول من سزارینی بدنیا اومد ولی میخوام این بچه رو طبیعی بدنیا بیارم...

15

چرب کردن سینه با ویتامین آ د باعث زایمان زودرس میشه؟

16

سفت شدن سینه و زیر بغل بعد زایمان به خاطر چیه؟ زائده مقعدی بعد زایمانم بدتر شده...

17

چرا زمان زایمان سزارین دوقلوها زودتر از موعد اصلی زایمانه؟

18

سونو داپلر در هفته 26 بارداری دوم برای چیه؟

19

جفت فوندال قدامی در سزارین دوم مشکلی ایجاد میکنه؟

20

سونوگرافی بعد آنومالی و قبل سزارین چیه؟ من سونوی آنومالی رو انجام دادم و نمیدونم سونوگرافی بعدی برای چیه...

21

جفت قدامی تحتانی با سابقه سزارین باعث چسبندگی رحم میشه؟

22

جفت مارژینال خلفی (posterior marginal) یعنی چی؟

23

آمپول بی حسی برای کورتاژ همان آمپول بی حسی برای سزارینه؟

24

سقط 10 ماه بعد از سزارین همراه با درد جای بخیه سزارین طبیعیه؟

25

کمبود آهن در بارداری باعث خواب رفتن دست میشه؟ بارداری سوم منه

26

گز گز دست و پا در هفته 33 بارداری سوم به خاطر چیه؟

27

جلوگیری کردن باعث خشک شدن رحم میشه؟ من یک سال و نیم جلوگیری کردم الان میخوام باردار شم