وضعیت جفت

بازدیدها: 80

سوال ها

1

جفت خلفی لترال چپ یعنی چی؟

2

بزرگ بودن جفت جنین یعنی ناقص بودن جنین؟

3

فاصله طبیعی جفت از سرویکس چقدر باشه؟

4

وضعیت جفت از چند هفته بارداری مشخص میشه؟

5

یکی بودن جفت دوقلوها خطرناکه؟

6

علائم کنده شدن جفت چیه؟

7

معنی placenta: Anterior-grade 0 No previa در سونوگرافی چیه؟

8

پیری زودرس جفت یعنی چی؟

9

هفته 31 بارداری گرید 2 خطرناکه؟ گرید 2 یعنی چی؟

10

امکان تغییر گرید در چند هفته وجود داره؟

11

زایمان طبیعی با جفت پایین ممکنه؟ میشه طبیعی زایمان کرد؟

12

جفت قدامی مانع از زایمان طبیعی نوزاد میشه؟

13

با وجود جفت فوندال زایمان طبیعی امکان پذیره؟

14

جفت low lying و خلفی چیست؟

15

نزدیکی با جفت خلفی و پایین با منع پزشک در هفته 17 خطرناکه؟

16

جفت خلفی قدامی میشه ؟ جای جفت عوض میشه؟

17

جفت خلفی و وضعیت طولی سر در پایین به چه معنیه؟

18

جای جفت در طول بارداری تغییر میکنه؟ جفت جانبی منظورمه.

19

یبوست به رحم فشار میاره؟ حرکت جنین رو خیلی پایین حس میکنم

20

تشکیل جفت و بند ناف در هفته چندم بارداری اتفاق میوفته؟

21

شکاف کام در سونوگرافی آنومالی نشون داده میشه؟ لب شکری بودن جنین هم تو سونوگرافی قابل دیدنه؟

22

پایین بودن شکم به جفت ربط داره؟ اگر جفت پایین باشه زایمان سزارین انجام میشه؟

23

سونو داپلر در هفته 26 بارداری دوم برای چیه؟

24

جفت فوندال قدامی در سزارین دوم مشکلی ایجاد میکنه؟

25

سونوگرافی بعد آنومالی و قبل سزارین چیه؟ من سونوی آنومالی رو انجام دادم و نمیدونم سونوگرافی بعدی برای چیه...

26

جفت قدامی تحتانی با سابقه سزارین باعث چسبندگی رحم میشه؟

27

جفت مارژینال خلفی (posterior marginal) یعنی چی؟

28

آیا لکه بینی و پایین بودن جفت باعث سقط جنین می شه؟

29

دوقلو در یک کیسه بارداری چه خطراتی داره؟