جفت قدامی

جفت قدامی

بازدیدها: 100

سوال ها

1

مراقبت های لازم برای جفت قدامی چه چیزهایی هستن؟

2

جفت قدامی گرید 1 در سونوگرافی هفته 19 یعنی چی؟

3

وضعیت جفت از چند هفته بارداری مشخص میشه؟

4

اپیلاسیون با جفت قدامی در بارداری ضرری برای جنین نداره؟

5

رحم دوشاخ و جفت قدامی زایمان زودرس رو احتمالشو بالا میبرن؟

6

جفت قدامی مانع حس کردن حرکت جنین میشه؟

7

با جفت قدامی نزدیکی بدون جلوگیری در بارداری مشکلی داره؟

8

جفت قدامی باعث دیرتر شروع شدن حرکت جنین میشه؟

9

زایمان طبیعی با جفت قدامی امکان پذیره؟

10

جفت قدامی مانع از زایمان طبیعی نوزاد میشه؟

11

ممکنه علت بیرون زدگی گوشت از واژن در هفته 25 جفت قدامی باشه؟

12

دل درد بعد از خم و راست شدن در بارداری خطرناکه؟

13

جفت قدامی در هفته 12 نیاز به مراقبت و اقدام خاصی داره؟

14

درد در حال تشدید در ناحیه تخمدان در هفته 14 چه خطری داره؟

15

لکه بینی قهوه ای در هفته 10 میتونه نشونه تهدید سقط جنین باشه؟

16

تکون نخوردن جنین در هفته بیستم طبیعیه؟

17

تکان نخوردن جنین در هفته 19 بارداری سوم به خاطر چیه؟

18

فاصله طبیعی جفت از سرویکس چقدر باشه؟

19

معنی placenta: Anterior-grade 0 No previa در سونوگرافی چیه؟

20

راهکار چرخش بچه بریچ چیه؟

21

برای بالا رفتن جفت قدامی با وضعیت Low lying چیکار باید بکنم؟

22

رابطه جنسی بارداری با پایین بودن جفت غیرممکنه؟

23

جفت قدامی لولایینگ در هفته 29 برای بارداری مشکلی داره؟

24

جفت جلو در ماه سوم بارداری یعنی چی؟

25

خطرات جفت قدامی لولایینگ در هفته 28 بارداری چیه؟

26

جفت قدامی تحتانی باعث چسبندگی رحم در بارداری میشه؟

27

جفت قدامی خندقی نیاز به مراقبت در بارداری داره؟

28

نزدیکی و پیاده روی برای جفت مارژینال خطرناکه؟

29

حس جسم گرد لبه واژن در بارداری به خاطر چیه؟

30

مراقبت جفت قدامی مارژینال در هفته 21 بارداری چیه؟

31

جفت قدامی مارژینال پرویا در هفته 11 برای جنین خطری داره؟

32

پیاده روی برای جفت پایین ضرری نداره؟

33

چه کاری برای بالا رفتن جفت میشه انجام داد؟

34

جفت قدامی مارژینال و سقط جنین در هفته 13 با هم ارتباط دارن؟

35

جفت خلفی قدامی میشه ؟ جای جفت عوض میشه؟

36

حرکت کم جنین و بزرگ و سفت نشدن شکم نشانه رشد نکردن جنینه؟

37

جفت قدامی از زایمان طبیعی جلوگیری میکنه؟ ممکنه جفت قدامی درطول بارداری تبدیل به جفت خلفی بشه؟

38

جفت فوندال قدامی در سزارین دوم مشکلی ایجاد میکنه؟

39

جفت قدامی تحتانی با سابقه سزارین باعث چسبندگی رحم میشه؟

40

جفت قدامی مارژینال یعنی چی ؟ احتمال سقط جنین هست؟ همش استراحت میکنم که خوب بشه...

41

تشخیص کم شدن آب دور جنین چجوریه؟ پیچیدن بند ناف دور گردن جنین چی؟ میشه فهمید؟