سندروم داون

بازدیدها: 97

سوال ها

1

ریسک خطر بیوشیمی در غربالگری یعنی چی؟ سندروم داون زده ۱:۱۸۷۰

2

آمنیوسنتز با آزمایشات نرمال و عدد NT=1 در هفته 16 لازمه؟

3

تشخیص اشتباه جنسیت در هفته 16 بارداری سوم ممکنه؟

4

عدد NT 2.6 در غربالگری اول هفته 13 بارداری زیاده؟!

5

بررسی های تکمیلی بعد مشخص شدن ریسک بالا تریزومی چیه؟

6

عدد NT:3.2 در غربالگری هفته 13 نیاز به انجام آمنیوسنتز داره؟

7

با NT:1.3 و NB:1.5 ریسک سندرم داون متوسط در هفته 14 خطرناکه؟

8

nt ۲.۷ و سندروم داون ریسک متوسط در غربالگری اول خطرناکه؟

9

بالا بودن free Bhcg چقدر خطرناکه؟

10

با ریسک پایین تریزومی 21 لازمه که غربالگری دوم انجام بشه؟

11

عدد بتای بالا یعنی خطر سندروم داون وجود داره؟

12

خطر ریسک سندروم داون در بارداری دوقلو یعنی بچه ها سالم نیستن؟

13

ریسک سندروم داون مادر 17 ساله توی غربالگری وجود داره؟ برای سقط قانونی تا کی وقت هست؟

14

سقط جنین بعد از آمنیوسنتز با سندرم داون در هفته 21 چجوریه؟

15

در چه شرایطی آزمایش نیفتی تجویز میشه ؟ کدوم گروه از مادرا برای این آزمایش اولویت دارن؟

16

دیده نشدن nb در سونوگرافی nt در هفته 12 خطرناکه؟

17

آزمایش سل فری بهتره یا آمنیوسنتز در هفته 9 بارداری؟

18

درصورت سونوی سلامت جنین نیازی به سلفری نیست؟ میشه از سلامت جنین مطمئن بود؟

19

سل فری دی ان ای بهتره یا آمنیوسنتز؟

20

تشخیص کر و لال بودن جنین در سونوگرافی و غربالگری ها ممکنه؟

21

پیچ خوردگی روده جنین در غربالگری مشخصه؟ توی سونوگرافی غربالگری معلوم میشه؟

22

بالابودن ریسک تریزومی 13 و 18 در غربالگری اول خطرناکه؟

23

آیا عقب ماندگی ذهنی در بارداری قابل تشخیصه؟

24

عدد 1.1 NT و CRL 71 در غربالگری اول پایین تر از حد نرماله؟

25

تفسیر آزمایش تریزومی 21 عدد 1:1441 در غربالگری اول چیه؟

26

اگر آزمایش غربالگری اول مشکوک باشه دوباره آزمایش بدم؟

27

با ریسک بالا تریزومی 13 و 18 و سندروم داون آمنیوسنتز لازمه؟