سونوگرافی NT

سونوگرافی NT

بازدیدها: 358

یکی از تست های غربالگری که برای مادران باردار انجام می شود، سونوگرافی NT است. Nuchal Translucensy یا به اختصار NT، شاخصی از میزان مایع جمع شده در زیر پوست ناحیه گردن جنین است. به عبارت دیگر حداکثر ضخامت منطقه شفاف بین پوست و بافت نرم پوشاننده مهره های گردن را NT می نامند. 

در طی این سونوگرافی متخصص سونولوژیست با بررسی ابعاد اندام های مختلف جنین، احتمال سندرم داون و برخی از ناهنجاری های کروموزومی و مشکلات قلبی مادرزادی را بررسی می کند. پیش از این مادران تنها پس از به دنیا آمدن نوزادشان، متوجه نقص های مادرزادی و ژنتیکی در نوزاد می شدند اما با تکنولوژی جدید قبل از ورود به ماه چهارم جنینی می توان ناهنجاری های جنینی را تشخیص داد. جنین مبتلا به ناهنجاری مادرزادی، معمولا مایع تجمع یافته ای در ناحیه پشت گردن خود در سه ماه اول بارداری دارد و این فضای شفاف، بزرگ تر از میزان آن در جنین های سالم و طبیعی است. سونوگرافی NT که برای تعیین ریسک مورد استفاده قرار می گیرد، باید همراه با عکس استاندارد NT و CRL (طول فرق سر تا کفل  جنین) توسط سونولوژیست ماهر و در مرکز معتبر انجام شود. لازم به ذکر است عدد NT به تنهایی برای تشخیص سندرم داون، حدود ۶۰% ارزش تشخیصی دارد و باید موارد دیگری مثل نتایج آزمایش خون غربالگری هم بررسی شود. زنان بالای ۳۵ سال و زنان بارداری که در زایمان های قبلی خود نوزادی با ناهنجاری مادرزادی و ژنتیکی به دنیا آورده اند، باید حتما این سونوگرافی را انجام دهند.

زمان مناسب برای سونوگرافی NT

سونوگرافی NT بین هفته های ۱۱ تا ۱۳ هفته و ۶ روز انجام می شود زیرا در محدوده همین سن بارداری، مایع پشت گردن جنین شفاف و قابل بررسی است. سونوگرافی قبل از ۱۱ هفتگی امکان پذیر نیست زیرا جنین سایز کمی دارد و بعد از هفته ۱۴ نیز، مایع شفاف پشت گردن جنین از بین می رود. گزارش سونوگرافی NT حتما باید دارای عکس استاندارد و گزارش های بیومتری و آناتومی جنینی همراه با مارکرهای غربالگری (عدد NT و گزارش NB تیغه بینی یا اندازه آن) باشد.

عدد NT

  • اگر عدد NT زیر 2.5 باشد، نرمال بوده و در صورت صلاحدید درمانگر نیاز به اقدام خاصی نیست.
  • اگر عدد NT بین ۲.۵ تا ۳.۵ بود، صرف نظر از سن مادر لازم است غربالگری متوالی (Sequential) همراه با سونوگرافی تفصیلی در هفته های ۱۸ تا ۲۱ بارداری و یا اکوکاردیوگرافی قلب جنین در هفته های ۱۸ تا ۲۰ بارداری انجام شود.
  • اگر عدد NT بین ۳ تا ۳.۵ باشد و سن مادر بالای ۳۵ سال باشد، باید برای اقدامات تشخیصی (CVS و آمنیوسنتز) معرفی شود. اکوکاردیوگرافی نیز در هفته ۱۸ تا ۲۰ نیز انجام می شود.
  • چنان چه عدد NT از ۳.۵ بالاتر بود، باید زن باردار بلافاصله برای انجام آزمایش های تشخیصی دقیق تر مانند نمونه برداری از پرزهای جفتی در سه ماهه اول یا آمنیوسنتز در سه ماهه دوم راهنمایی شود.

در اختلالات کروموزومی مانند سندرم داون و سندرم ترنر عدد NT افزایش می یابد. بیشترین افزایش NT در سندرم ترنر دیده می شود به طوری که مقدار NT تا ۸ میلی متر بیشتر از نقطه میانه جنین های نرمال، افزایش می یابد. در تریزومی های ۲۱، ۱۸ و ۱۳ حداکثر افزایش NT تا ۵.۲ میلی متر بیشتر از میانه جنین های نرمال است. به طور طبیعی میزان NT با افزایش سن جنین افزایش می یابد. همچنین میزان بروز ادم (ورم) پشت گردن در جنین های دارای کروموزوم غیر طبیعی طی هفته های ۱۴ تا ۱۸ بارداری کمتر از میزان بروز آن در هفته های زیر ۱۴ است.

موارد قابل اندازه گیری در سونوگرافی NT

تیغه استخوان (NB)

علاوه بر تشخیص ناهنجاری های ژنتیکی و مادرزادی با این نوع سونوگرافی، سن دقیق جنین و زمان دقیق زایمان طبیعی قابل محاسبه و تعیین است. همچنین در طی سونوگرافی NT، وجود یا عدم وجود استخوان بینی هم قابل ثبت و بررسی می باشد، زیرا در ناهنجاری های مادرزادی مانند سندرم داون تیغه استخوان بینی تشکیل نمی شود. استخوان بینی در هر سنی از بارداری قابل اندازه گیری می باشد و ارزش تشخیصی دارد ولی به علت همراهی با NT، بیشتر در سه ماهه دوم بررسی و تفسیر می شود. سونوگرافی NT و استخوان بینی برای غربالگری بیماری های ژنتیکی شایع و بیماری های قلبی مادرزادی جنین استفاده می شود. شکل استخوان بینی و زاویه آن با استخوان پیشانی در تشخیص بسیاری از بیماری ها در هر سنی کمک کننده است.

اقدامات لازم در صورت دیده نشدن (NB)

وجود یا عدم وجود استخوان تیغه بینی (NB) در نتایج غربالگری سه ماهه اول تاثیری ندارد ولی گزارش NB به تنهایی ۳۰% برای تشخیص سندرم داون ارزش تشخیصی دارد. اگر در سونوگرافی NB دیده نشود، زن باردار باید یک هفته دیگر برای بررسی دقیق تر وجود یا عدم وجود NB به مرکز سونوگرافی معتبر مراجعه نماید. چنان چه NB این بار مشاهده گردید، نیازی به اقدامات تشخیصی بعدی نمی باشد ولی چنان چه NB مشاهده نشد، حتما با وجود گزارش غربالگری نرمال سه ماهه اول بارداری، زن باردار برای آزمایش های تشخیصی (CVS و آمنیوسنتز) معرفی می شود. در صورتی که جنین دچار اختلالی باشد زن باردار فرصت انتخاب روش های ختم بارداری در سه ماهه اول را خواهد داشت.

طول فرق سر تا کفل  جنین (CRL)

در سونوگرافی NT سونولوژیست با اندازه گیری اندام های جنین مانند اندازه دور سر جنین، طول بدن، استخوان ران و استخوان بازو سلامت و طبیعی بودن جنین را بررسی می کند. از آن جا که در غربالگری سه ماهه اول مارکر NT بیشترین تاثیر را در محاسبه ریسک دارد، از این رو بسیار مهم است که این اندازه گیری به همراه اندازه گیری CRL (طول فرق سر تا کفل  جنین) توسط سونولوژیست ماهر و با تجربه و با پروتکل یکسان انجام شود تا ریسک صحیح محاسبه شود. محدوده CRL قابل قبول برای اندازه گیری NT، بین ۴۵ الی ۸۴ میلی متر است.

سایر موارد

در سونوگرافی NT غیر از اندازه گیری این مارکر، بررسی های دیگر هم از ارگان های جنین انجام می شود که این بررسی ها پیش از ۱۱ هفتگی قابل اعتماد نیستند. از جمله این بررسی ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • بررسی اگزومفالوس (فتق نافی): تقریبا در تمامی جنین ها بین هفته های ۸ تا ۱۰ بارداری، فتقی در ناحیه روده مشاهده می شود که با ایجاد یک توده هایپراکوژنیک در قاعده ناف، تقریبا تشخیص فتق نافی را غیر ممکن می سازد.
  • بررسی آکرانیا (فقدان جزئی یا کامل جمجمه) و یا آننسفالی (فقدان مغز): برای بررسی این اختلالات باید فرآیند استخوانی شدن جمجمه کامل شده باشد. اما این فرآیند در هفته ۱۱ صورت می گیرد و بررسی های پیش از هفته ۱۱ در این مورد قابل اعتماد نیستند.
  • بررسی معده و مثانه: این اعضا ۵۰% موارد در هفته ۱۰، ۸۰% موارد در هفته ۱۱ و ۱۰۰% موارد در هفته ۱۲ رویت می شوند.

سوال ها

1

با عکس سونوگرافی 12 هفته، چطور جنسیت جنین رو بفهمم؟

2

ضربان قلب جنین 171 و 176 در هفته 13 برای دوقلوها بالاست؟

3

عدد NT 2.6 در غربالگری اول هفته 13 بارداری زیاده؟!

4

درد سمت راست شکم در هفته 13 با سابقه بارداری خارج رحم خطرناکه؟

5

آمنیوسنتز با آزمایشات نرمال و عدد NT=1 در هفته 16 لازمه؟

6

شیاف پروژسترون میذارم ولی هنوز لکه بینی دارم. سونوگرافی برم؟

7

تشخیص اشتباه جنسیت در هفته 16 بارداری سوم ممکنه؟

8

cord دارای یک شریان و یک ورید می باشد. چیکار کنم؟

9

برای سونوگرافی غربالگری اول صبح دقیق تره عصر؟

10

crl در غربالگری یعنی چه؟

11

تعیین جنسیت جنین در سونوگرافی NT مطمئنه؟

12

عدد NT:3.2 در غربالگری هفته 13 نیاز به انجام آمنیوسنتز داره؟

13

با NT:1.3 و NB:1.5 ریسک سندرم داون متوسط در هفته 14 خطرناکه؟

14

nt ۲.۷ و سندروم داون ریسک متوسط در غربالگری اول خطرناکه؟

15

بالا بودن free Bhcg چقدر خطرناکه؟

16

علت نزدن قلب جنین در هفته ۱۱ چیه؟

17

عدد بتای بالا یعنی خطر سندروم داون وجود داره؟

18

ببخشید عدد nt 2.16 mm خوبه؟

19

مراقبت های لازم برای جفت قدامی چه چیزهایی هستن؟

20

پیاده روی برای جفت پایین ضرری نداره؟

21

جفت قدامی مارژینال و سقط جنین در هفته 13 با هم ارتباط دارن؟

22

با وجود جفت فوندال زایمان طبیعی امکان پذیره؟

23

جفت خلفی پرویا در سونوگرافی ان تی نیاز به مصرف دارو داره؟

24

تفسیر سونوگرافی NT غربالگری به چه شکله؟

25

زدن نبض جنین دختر در چهار ماهگی بارداری اتفاق میفته؟

26

جنسیت دوقلوی ناهمسان در سونوگرافی NT هفته 12 مشخصه؟

27

جنین بریچ برای زایمان طبیعی نمیچرخه ؟ من میخوام طبیعی زایمان کنم. چه ورزش هایی به چرخیدن جنین کمک میکنه؟

28

سونوگرافی NT سلامت جنین از نظر تالاسمی رو نشون میده؟

29

دیده نشدن nb در سونوگرافی nt در هفته 12 خطرناکه؟

30

غربالگری زمان قمر در عقرب مشکلی داره؟ توی این زمان بهم وقت آزمایش دادن میترسم بدیمن باشه

31

سونو آنومالی اسکن هفته چند بارداری انجام میشه؟ چجوری باید تاریخشو محاسبه کنم؟

32

ضربه شدید باعث هیدروسفالی جنین میشه؟ من تو یه تصادف کوچیک بدجوری تکون خوردم

33

اگر تو غربالگری اول جنسیت جنین پسر باشه قطعیه؟

34

طول سرویکس در سونوگرافی غربالگری اندازه گیری میشه؟ میخوام برای آزمایشای غربالگری اقدام کنم...

35

تشخیص کر و لال بودن جنین در سونوگرافی و غربالگری ها ممکنه؟

36

اختلال اندام جنسی جنین در سونوگرافی قابل تشخیصه؟ قرص استرومارین همچین عوارضی داره؟

37

پیچ خوردگی روده جنین در غربالگری مشخصه؟ توی سونوگرافی غربالگری معلوم میشه؟

38

بالابودن ریسک تریزومی 13 و 18 در غربالگری اول خطرناکه؟

39

بالا پایین بودن نمودار غربالگری هفته 12 نشونه وجود مشکلیه؟

40

آیا عقب ماندگی ذهنی در بارداری قابل تشخیصه؟

41

عدد 1.1 NT و CRL 71 در غربالگری اول پایین تر از حد نرماله؟

42

آزمایش غربالگری دوم لازمه خانم کارشناس؟

43

اگر آزمایش غربالگری اول مشکوک باشه دوباره آزمایش بدم؟

44

تورم کلیه جنین در غربالگری دوم دیده شده. مشکل مهمیه؟ توی بارداری باید چیکار کنم که حل بشه؟

45

آزمایش غربالگری در بارداری دوم هم باید انجام بشه؟ بچه ی اولم کاملا سالمه بازم لزومی داره؟

46

انجام ندادن غربالگری مرحله اول مشکلی برای جنین ایجاد میکنه؟

47

سونوگرافی ان اف بجای غربالگری مرحله اول ایرادی نداره؟ رفتم برای غربالگری گفتن دیر اومدی...

48

جواب تست های غربالگری قطعیه ؟ با غربالگری میشه از سالم بودن بچه مطمئن شد؟

49

در مراحل غربالگری اول ابتدا سونوگرافی انجام میشه یا آزمایش خون؟

50

برای انجام غربالگری اول آمادگی خاصی مثل آزمایش لازمه یا نه؟

51

آزمایش غربالگری اول در هفته 12 باید ناشتا باشیم؟

52

از کجا بفهمیم جنین سالمه؟

53

جگر در اوایل بارداری برای جنین ضرر داره؟

54

چطور به علت عدد ان تی بالا (۳.۸۴) با جعفری جنین رو سقط کنم؟