دندان درد

بازدیدها: 73

سوال ها

1

برای درد دندان حین شیردهی چی کار کنم؟

2

شیاف دیکلوفناک برای درد دندان در هفته 29 حاملگی مجازه؟

3

قرص دیکلوفناک برای درد دندان در بارداری میشه خورد؟

4

شیاف دیکلوفناک 100 در هفته 33 بارداری برای قلب جنین ضرر داره؟

5

آموکسی سیلین برای عفونت دندان در بارداری مجازه؟

6

مصرف ژلوفن در هفته 8 بارداری برای دندان درد اشکالی داره؟

7

برای کاهش درد دندان عقل در بارداری چیکار کنم؟

8

مصرف مسکن گیاهی در دوران بارداری تا چه اندازه توصیه میشه؟

9

برای کم کردن دندان درد در ماه آخر بارداری چه کنم؟

10

ریختن ژلوفن روی دندان در هفته 9 برای کاهش دندان درد مجازه؟

11

کشیدن دندان در اواخر بارداری بدون آسیب است؟

12

درمان لثه ملتهب در بارداری چجوریه و چیکار میتونم بکنم؟

13

رفتن پیش دندانپزشک در اوایل دوران بارداری امکان پذیره؟ دندان درد شدید دارم...

14

کشیدن دندان عقل در هفته 24 بارداری برای جنین ضرر داره؟

15

برای دندان درد اوایل بارداری در هفته 7 چیکار کنم؟

16

جرم گیری دندان در دوران بارداری ضرر داره؟ میتونم اینکارو انجام بدم؟