ماساژ در بارداری

بازدیدها: 65

سوال ها

1

علت درد پا در بارداری از کف پا تا زانو چیه؟

2

تفاوت درد رگ سیاتیک با درد زایمانی چیه؟

3

استفاده از پماد ماساژ رادین در بارداری مجازه؟

4

درد شدید استخوان لگن در بارداری طبیعیه؟

5

برای کاهش درد رگ سیاتیک در بارداری چه کار کنم؟

6

برای درد استخوان پا در بارداری چه کار کنم؟

7

راهکار گرفتگی سیاتیک در بارداری چیه؟

8

برای آمادگی زایمان طبیعی چه کار کنم؟

9

ماساژ پرینه چجوری انجام میشه؟

10

ناحیه پرینه کجاست؟ با چی پرینه رو ماساژ بدم؟

11

ماساژ پرینه روی بخیه نخوردن موثره؟

12

گرفتگی عضلات پا از عوارض آمپول پرولوتون است؟

13

چی بخورم هم شیرم زیاد شه هم بچم نفخ نکنه؟

14

بدن درد سرماخوردگی در بارداری با ماساژ قابل درمانه؟

15

سردرد شدید همراه با تهوع در بارداری چطور قابل درمانه؟

16

غلت زدن در هفته 24 باعث پیچیدن بند ناف دور گردن جنین میشه؟

17

چی بخورم دردام شروع بشه در ماه آخر بارداری؟

18

درد کتف و گردن در دوران بارداری رو چجوری میشه کاهش داد؟ دلیل این دردها چیه؟

19

درد لگن در بارداری و گرفتگی کشاله ران رو چجوری میشه بهتر کرد؟