عرقیجات گیاهی

بازدیدها: 120

سوال ها

1

لکه بینی در بارداری برای نماز خواندن مشکلی نداره؟

2

تاثیر رژیم غذایی بعد از بارداری روی جنسیت جنین چیه؟ ممکنه عوض بشه؟

3

برای پایین آوردن قند در بارداری بدون انسولین چی کار کنم؟

4

دانه های قرمز ریز همراه با خارش زیاد در هفته 39 بارداری چیه؟

5

عرق بابونه به جای قرص ال دی برای تنظیم پریود کارایی داره؟

6

به خاطر معده درد بارداری عرق نعنا خوردن مشکلی نداره؟ شام نمیخورم یا خیلی سبک میخورم ولی باز اذیت میشم...

7

عرق کاسنی در ماه آخر بارداری برای جلوگیری از زردی نوزاد مفیده؟

8

قرقره دیفن هیدرامین و قرص آموکسی سیلین در بارداری ضرر داره؟

9

خوردن کاسنی برای کاهش گرگرفتگی ایرادی نداره؟ یکم بهتر میشم ولی پاهام ضعف میره...

10

کنترل زردی نوزاد با عرق کاسنی ممکنه؟ راهکار خاصی هست که باعث بشه بچه زردی نگیره؟

11

مضرات عرق کاسنی در بارداری چیه؟

12

عرق کاسنی برای لکه بینی در هفته 7 بارداری خوبه؟

13

عرق نعنا نفخ معده در بارداری رو بهتر میکنه؟ من سابقه سقط بخاطر درد معده رو دارم...

14

عرق نعنا برای درمان معده درد در بارداری مفیده؟ برای ترش کردن چی؟ چیکار کنم که خوب بشه؟

15

عرق بید و ختمی برای درمان لکه بینی خوبه؟ دندونمم عفونت کرده نمیدونم چیکارش کنم...

16

عرق بادرنجویه برای ویار بارداری مفیده؟ شنیدم برای معده خوبه و ویارو بهتر میکنه...

17

دمنوش رازیانه در بارداری توصیه میشه؟ شنیدم که ممکنه به بچه آسیب بزنه...