هفته 39 بارداری

بازدیدها: 119

سوال ها

1

برای دل پیچه اواخر بارداری چی کار کنم؟

2

علت خارج شدن باد از واژن در بارداری چیه؟

3

کمر درد شبیه پریودی در هفته 39 از علائم شروع درد زایمانه؟

4

جوشونده تخم شوید در هفته 39 باعث باز شدن دهانه رحم میشه؟

5

برای آمادگی زایمان طبیعی چه کار کنم؟

6

سیتریزین برای حساسیت بهاری در هفته ۳۹ بارداری مجازه؟

7

سدر و ماست برای کاهش خارش و گرمی بدن در هفته 39 بارداری خوبه؟

8

دانه های قرمز ریز همراه با خارش زیاد در هفته 39 بارداری چیه؟

9

کرایو درمانی برای از بین بردن زگیل در بارداری بی ضرره؟

10

مصرف قرص سرماخوردگی در ماه آخر بارداری مجازه؟

11

نداشتن درد زایمان با وجود فشارخون نرماله؟

12

دلیل حالت تهوع شدید اواخر بارداری چیه؟ معده درد شدید هم دارم.

13

کم شدن حرکات جنین در هفته 39 به خاطر کم شدن فضای جنینه؟

14

دوشاخ بودن رحم دلیل سزارین کردن میشه؟ درد مثل درد پریودی دارم ولی دهانه رحمم اصلا باز نشده...

15

پرده ارتجاعی باعث بیشتر شدن درد زایمان طبیعی در هفته 39 میشه؟

16

با عفونت میتونم طبیعی زایمان کنم ؟ پماد کلوتریمازول استفاده کردم ولی هنوز خوب نشدم. نمیتونم طبیعی زایمان کنم؟

17

روغن کرچک تو 39 هفته خوردنش مشکلی نداره؟ روغن کرچک باعث تسریع شروع روند زایمان میشه؟

18

هفته چندم زایمان می کنیم؟

19

چکار کنیم دهانه رحم در هفته ۳۹ زودتر باز بشه خانم کارشناس؟

20

افزایش مایع آمنیوتیک در هفته ۳۹ بارداری چه دلیلی داره؟

21

ورم کف و انگشتان پا در هفته ۳۹ بارداری خطرناکه؟

22

خوردن خاکشیر برای شروع درد زایمان در هفته 39 مؤثره؟