تنگی نفس

بازدیدها: 63

سوال ها

1

تنگی نفس بعد آمپول بتامتازون طبیعیه؟

2

کم شدن حرکات جنین و تنگی نفس از عوارض آمپول بتامتازونه؟

3

ممکنه تپش قلب به خاطر سر پا بودن جنین باشه؟

4

راه حل تنگی نفس شدید در بارداری چیه؟

5

استفاده از اسپری اکسیژن در بارداری برای تنگی نفس مجازه؟

6

عوارض آمپول بتامتازون در بارداری چیه؟

7

ممکنه تنگی نفس از عوارض سقط جنین باشه؟

8

برای بهبود سر درد بوی نفت در بارداری چه کنم؟

9

عوارض آمپول پرولوتون بر جنین پسر چیه؟

10

استفاده از اسپری آسم در بارداری اشکالی نداره؟

11

امکان زایمان طبیعی با وجود آسم خفیف و تنگی نفس وجود داره؟

12

اسپری سیمبیکورت و قرص مونته لوکاست در هفته 16 ضرر داره؟

13

سرماخوردگی و خس خس سینه در هفته 38 بارداری چجوری قابل درمانه؟

14

جنین 33 هفته به دنیا بیاد زنده میمونه ؟

15

تنگی نفس و درد معده و گلودرد به چه علته؟ گلوم میسوزه

16

زایمان طبیعی باوجود تنگی نفس امکان پذیره؟ حرص خوردن و اعصاب خردی روی جنین تاثیر منفی میذاره؟

17

سفت شدن شکم بعد تزریق بتامتازون طبیعیه؟