لکه بینی در اوایل بارداری

لکه بینی در اوایل بارداری

بازدیدها: 422

سوال ها

1

لکه بینی در بارداری برای نماز خواندن مشکلی نداره؟

2

دیدن لخته خون خشک شده و لکه قهوه ای در 10 هفته خطرناکه؟

3

دیدن مایع قهوه ای کمرنگ روی دستمال در اوایل بارداری چیز بدیه؟

4

ممکنه خون بعد سقط به حالت لکه بینی باشه یا لخته میاد؟

5

ممکنه علت لکه بینی در هفته 9 بارداری جلو بودن جفت باشه؟

6

لکه بینی قهوه ای و کمر درد در هفته 4 با سابقه سقط خطرناکه؟

7

لکه قهوه ای روشن در اوایل بارداری خطرناکه؟!

8

لکه بینی به علت نزدیکی سطحی در هفته 7 چه خطری داره؟

9

با وجود تزریق آمپول پرولوتون بازم احتمال سقط هست؟

10

در هفته 4 بارداری برای جلوگیری از سقط و لک بینی شیاف میدن؟

11

برای جذب هماتوم و رفع لکه بینی با سابقه سقط در هفته 6 چه کنم؟

12

لکه بینی مختصر بدون تکرار در هفته 10 خطرناکه؟

13

علت درد تخمدان چپ به همراه لکه بینی خفیف در ۸ هفته بارداری چیه؟

14

درد زیر شکم و خونریزی و دفع دو لخته تو 7 هفته یعنی سقط؟

15

لکه بینی و خونریزی در هفته 9 منجر به سقط میشه؟

16

دفع لخته مثل جگر سفید و بعد لخته خونی در هفته 5 یعنی سقط؟

17

دفع لخته خون در هفته 5 یعنی سقط شده؟

18

دفع لخته خیلی کوچک بعد نزدیکی در 4 هفته یعنی بچه سقط شده؟

19

ساب کوریونیک هموراژی و لکه بینی قهوه ای بهم ربط دارن؟

20

رگه های صورتی و قهوه ای در هفته 10 بارداری به خاطر چیه؟

21

توده خون کنار جفت و لکه بینی قهوه ای در هفته 11 خطرناکه؟

22

لکه بینی در اوایل بارداری بعد از ارضا شدن خطرناکه؟

23

امکان تکرار لکه بینی بعد از قطع شدنش هست؟

24

ممکنه لکه بینی قهوه ای به علت سرماخوردگی باشه؟

25

ممکنه ترشحات چرکی و قهوه ای در 7 هفته به علت قارچ باشه؟!

26

علت خروج خونابه در 7 هفته چیه؟

27

ممکنه عطسه باعث لکه بینی قهوه ای و درد رحم در هفته 7 بشه؟

28

تا کی به خاطر لکه بینی در هفته 5 استراحت مطلق داشته باشم؟

29

ممکنه عفونت، علت لکه بینی قهوه ای در هفته 12 باشه؟!

30

سونوگرافی رحم و ضمائم یعنی چه؟

31

ترشحات خونابه ای روی دستمال در اوایل بارداری نشانه چیه؟

32

سقط و لکه بینی چند روز طول میکشه؟

33

تفاوت لکه بینی در بارداری و خونریزی سقط چیه؟

34

امکان داره قلب جنین دیرتر از هفته 8 تشکیل بشه؟

35

کیوی در بارداری بده بخورم؟ یبوست شدم.

36

دو برابر نشدن بتا و لکه بینی در هفته 7 نشانه سقط شدن جنینه؟

37

با وجود لکه بینی در بارداری باید شیردهی رو قطع کنم؟

38

ممکنه علت لک بینی قهوه ای شیاف فرتیژست باشه؟

39

لکه بینی قهوه ای با وجود رحم دوشاخ به علت سقط جنین ممکنه؟

40

دیدن ساک بارداری و ندیدن جنین یعنی سقط میشه؟

41

ممکنه علت لک بینی در بارداری سقط قبلی باشه؟

42

لکه بینی قهوه ای درد زیر شکم و دفع لخته در هفته 7 نشانه سقطه؟

43

تفاوت علائم بارداری پوچ و بارداری خارج رحمی چیه؟

44

یک ساک حاملگی حاوی جنین بدون FHR در کاویته رحم یعنی چی؟

45

منظور از ساک بارداری پایین در هفته 5 بارداری چیه؟

46

مصرف شیاف فرتیژست به خاطر لک بینی و ترشح سفید مجازه؟

47

برای لکه بینی و درد زیر دل لازمه آمپول پرولوتون تزریق کنم؟

48

دلیل تجویز آمپول پرولوتون به جای شیاف پروژسترون چیه؟

49

سقط به خاطر میوم ممکنه اتفاق بیافته؟ سونو نوشته میوم اینترامورال دارم. من دوبارم سقط داشتم.

50

ایست قلب جنین و فیبروم بهم مربوطه؟

51

ممکنه علت خونریزی قهوه ای در هفته ۸ بارداری فیبروم باشه؟

52

دلیل لکه بینی فیبروم هست؟ دکترم نگفت دلیل این لکه بینیم چی بوده. اوایل بارداری هستم.

53

ببخشید فیبروم باعث خونریزی شدید میشه؟ کدام نوع فیبروم باعث خونریزی میشه؟

54

مدت زمان جذب شیاف پروژسترون مقعدی در هفته ۵ چند ساعته؟

55

مسافرت در هفته 11 بارداری با سابقه لکه بینی مجازه؟

56

علت اختلاف هفته بارداری در سونوگرافی و تاریخ پریود چیه؟