جنین سفالیک

بازدیدها: 99

سوال ها

1

تشخیص بریچ یا سفالیک از روی حرکات امکان پذیره؟

2

خوابیدن به پهلو در بچه سفالیک مشکلی نداره؟

3

چرخش بچه سفالیک تا کی امکان پذیره؟

4

حس کردن حرکت جنین سفالیک فقط در زیر دل مشکلیه؟

5

احتمال چرخش جنین سفالیک در هفته 34 هست؟

6

طول سرویکس در بچه سفالیک باید چند باشه؟

7

سر دخترم پایینه. سفالیک حالت طبیعی جنین در رحمه؟

8

دلیل دل درد در بچه سفالیک چیه؟

9

شرایط زایمان طبیعی بچه سفالیک در آب چیه؟

10

زایمان سزارین بچه سفالیک چه زمانی امکان پذیره؟

11

سفالیک یعنی سر بچه پایین هستش؟

12

زایمان طبیعی دوقلوی سفالیک امکان پذیره؟

13

درد زیر شکم و لگن و سفت شدن جنین در هفته 35 از علائم زایمانه؟

14

جمع شدن جنین یک طرف پهلو خطرناکه؟

15

بریچ شدن بچه سفالیک خطرناکه؟

16

قرار طولی و وضعیت بریچ جنین در هفته 26 بارداری یعنی چی؟

17

فشار شکم روی بچه عرضی بیشتر از بقیه است؟

18

جنین عرضی کی میچرخه؟

19

جنین تا چند هفته میچرخه؟

20

منع نزدیکی به خاطر جفت پایین تا کی ادامه داره؟

21

جلوگیری از زایمان زودرس در رحم دوشاخ چگونه است؟

22

سزارین بچه سفالیک هفته 35 کار درستیه؟ سر جنین به پایینه و دکترم میگه باید طبیعی زایمان کنی...