جلوگیری از پیچیدن بندناف

جلوگیری از پیچیدن بندناف

بازدیدها: 21

برای جلوگیری از پیچیدن بندناف دور گردن جنین کارایی هست که میشه انجام داد.

از هفته 20 به بعد به دلیل بزرگ شدن جنین و بند ناف، احتمال پیچیدن هست.

برای جلوگیری از پیچیدن بندناف، اول از همه باید از حرکات ناگهانی خودداری کرد.

اینکه یهو از جا بلند بشین یا یهو غلت بزنین یا هر تحرک یهویی دیگه!

برای اطلاعات بیشتر سؤالات این پست رو بخونین.