ذخیره بندناف

ذخیره بند ناف

بازدیدها: 32
بند ناف ذخیره ای از سلول های بنیادیه که برای درمان بیماری های فرد قابل استفاده است. هر شخص با سلول های بند ناف خودش مطابقت داره. ممکنه که شباهت ژنتیکی به صورتی باشه که فرد دیگری هم بتونه از بند ناف دیگری استفاده کنه. برای اطلاعات بیشتر سؤالات این پست رو بخونین...