تکرر ادرار

بازدیدها: 39

سوال ها

1

برای عفونت ادراری در هفته 19 نشستن تو تشت آب و بتادین مفیده؟

2

دیدن مایع قهوه ای کمرنگ روی دستمال در اوایل بارداری چیز بدیه؟

3

لکه زرد و ترشحات قهوه ای در هفته 6 بارداری عفونته یا علائم سقطه؟

4

علت ریزش ادرار در بارداری موقع عطسه چیه؟

5

علت زیاد بودن حس ادرار در کودک چیه؟

6

علت پوسته شدن دست و پا در بارداری چیه؟

7

دیکلوفناک برای درد پهلو در بارداری میشه بخورم؟

8

درد سیاتیک میزنه به پای راستم. تو بارداری طبیعیه؟

9

از خشکی دهان در بارداری احساس تهوع دارم. چی کار کنم؟

10

علت خشک شدن دهان در بارداری چیه؟

11

حداکثر زمان جذب پروژسترون واژینال چقدره؟

12

درد شدید دل هفته 34 بارداری دوقلو خطرناکه؟

13

علائم دیابت بارداری چی هست؟

14

درد پیشانی در بارداری موقع بیدار شدن از خواب طبیعیه؟

15

درد زیر شکم و تکرر ادرار به هم مربوطن؟ سمت چپ پایین شکمم درد میکنه

16

گرفتگی لگن و تکرر ادرار در بارداری خطرناکه؟ تند تند میرم دستشویی

17

فشار زیاد به مثانه 37 هفته بارداری به خاطر چیه؟ انگار بچه اومده توی مثانه.

18

علت تکرر ادرار بارداری چیه؟ از وقتی حامله شدم همش تو دستشوییم

19

درد پهلو زیر قفسه سینه به خاطر چیه؟ استراحت که میکنم خوب میشه

20

تیر کشیدن واژن و ترشح سفید یعنی عفونت؟ رنگ ادرارم نارنجیه.

21

علت تیر کشیدن پهلو و ترشح سبز چیه؟ سوزش و تکرر ادرار در بارداری طبیعیه؟