حرکت جنین هفته 17 تا 22

حرکت جنین هفته 17 تا 22

بازدیدها: 37

سوال ها

1

حرکت جنین دختر از پسر در بارداری دوقلو کمتره؟

2

قطع شدن حس حرکات جنین در هفته 18 از چیه؟

3

رشد نداشتن شکم و حرکت نکردن جنین به هم ارتباطی دارن؟

4

حس نکردن حرکت جنین در هفته ۲۰ خطرناکه؟

5

حس نکردن حرکات جنین 22 هفته خطرناکه؟ چند روز یه بار حس میکنم

6

چرا هفته 20 بارداری بچم تکون نمیخوره؟

7

حرکت زیاد و مچاله شدن جنین گوشه شکم مشکلی داره؟

8

کم تکان خوردن جنین در هفته 22 طبیعیه؟

9

تکون خوردن زیاد جنین در هفته 21 بارداری طبیعیه؟

10

حرکات جنین در هفته هفدهم بارداری اول باید چجوری باشه؟

11

جنین حین خوابیدن تکون میخوره؟

12

حس کردن حرکت جنین در دو طرف شکم یعنی دوقلوئه؟

13

تکون نخوردن جنین در هفته بیستم طبیعیه؟

14

تکان نخوردن جنین در هفته 19 بارداری سوم به خاطر چیه؟

15

رحم دوشاخ و جفت قدامی زایمان زودرس رو احتمالشو بالا میبرن؟

16

جفت قدامی مانع حس کردن حرکت جنین میشه؟

17

جنین از هفته چندم سکسکه میکنه؟ فرق حرکت جنین با سکسکه اش چیه؟

18

احساس حرکت جنین در بارداری دوم زودتر از بارداری اول اتفاق میفته؟

19

حرکت جنین 18 هفته زیر شکم احساس کردم. ممکنه افتادگی رحم باشه؟

20

یبوست به رحم فشار میاره؟ حرکت جنین رو خیلی پایین حس میکنم