جنین دختر

بازدیدها: 107

سوال ها

1

حرکت جنین دختر از پسر در بارداری دوقلو کمتره؟

2

ضربان قلب بالای جنین در سونوگرافی هفته 11 نشانه دختر بودن جنینه؟

3

تخمک از تخمدان چپ باشه جنسیت جنین دختره؟

4

راه تشخیص جنسیت جنین بدون سونوگرافی در هفته 15 چیه؟

5

چرا برای جنسیت جنین تو برگه سونو هفته 13 علامت سوال گذاشته؟

6

حرکت جنین مثل نبض قبل از 4 ماهگی یعنی جنین پسره؟

7

در هفته 14 امکان اشتباه در تعیین جنسیت دختر است؟

8

ضربان قلب جنین در غربالگری اول به جنسیت جنین ربط داره؟

9

ورم کلیه چپ جنین در هفته 33 بارداری خطرناکه؟

10

جنین حین خوابیدن تکون میخوره؟

11

لگد زدن جنین زیر ناف خطرناک نیست؟

12

ادرار دفع نشده در کلیه جنین بعد از زایمان دفع میشه؟

13

بعد زایمان طبیعی واژن گشاد میشه؟

14

آیا سونوگرافی سه بعدی در هفته ۱۸ در تعیین جنسیت اشتباه میکنه؟

15

جوش زدن در بارداری به جنسیت جنین ربطی داره؟

16

رنگ جنین سقط شده پسر یا دختر چه رنگیه؟

17

خوردن آب منی در ماه هفتم بارداری خطرناکه؟

18

جنسیت جنین به مرد بستگی داره یا زن تعیین کننده جنسیته؟

19

علت تجویز آمپول پرولوتون چیه؟

20

سونوگرافی سه بعدی برای جنین خطرناکه؟

21

آمپول پرولوتون دپو باعث دوجنسیتی شدن جنین میشه؟

22

حس کردن حرکت جنین سفالیک فقط در زیر دل مشکلیه؟

23

از ویار پرتقال میشه جنسیت جنین رو در هفته 6 بارداری تشخیص داد؟