جنسیت جنین

بازدیدها: 131

سوال ها

1

ممکنه جنسیت جنین ها در دو کیسه جدا متفاوت باشه؟

2

چرا برای جنسیت جنین تو برگه سونو هفته 13 علامت سوال گذاشته؟

3

جوش زدن در بارداری به جنسیت جنین ربطی داره؟

4

رنگ جنین سقط شده پسر یا دختر چه رنگیه؟

5

جنسیت جنین به مرد بستگی داره یا زن تعیین کننده جنسیته؟

6

تشخیص جنسیت دوقلو با ضربان قلب ممکنه؟

7

تشخیص اشتباه جنسیت در هفته 16 بارداری سوم ممکنه؟

8

راه تشخیص جنسیت جنین بدون سونوگرافی در هفته 15 چیه؟

9

احتمال خطای تشخیص جنسیت در هفته 12 در غربالگری اول چقدره؟

10

نزدیکی بعد از IUI ضرر نداره؟

11

با PH ادرار 6 جنسیت جنین پسر میشه؟

12

حرکت جنین مثل نبض قبل از 4 ماهگی یعنی جنین پسره؟

13

ضربان قلب جنین در غربالگری اول به جنسیت جنین ربط داره؟

14

احتمال خطا در تشخیص جنسیت در غربالگری اول وجود داره؟

15

تعیین جنسیت با ضربان قلب جنین چقدر امکان پذیره؟

16

لگد زدن جنین زیر ناف خطرناک نیست؟

17

تخمک از تخمدان چپ باشه جنسیت جنین دختره؟

18

کیست تخمدان چپ و جنسیت جنین در هفته 8 با هم ارتباط دارن؟

19

با ای یو ای در روز تخمک گذاری پسردار میشم؟

20

جنسیت جنین سمت راست مادر پسر هست؟

21

احتمال تغییر جنسیت جنین بعد 18 هفته وجود داره؟

22

تعیین جنسیت جنین در سونوگرافی NT مطمئنه؟

23

تاثیر رژیم غذایی بعد از بارداری روی جنسیت جنین چیه؟ ممکنه عوض بشه؟

24

نداشتن تهوع و خشکی پوست در هفته 11 ربطی به جنسیت جنین داره؟

25

خوردن گرمی بعد از لقاح بر جنسیت جنین تاثیر داره؟

26

مقدار اسپرم چقدر باشه اسپرم پسرزا نداره؟

27

کره بادام زمینی در بارداری ضرر داره؟

28

زدن نبض جنین دختر در چهار ماهگی بارداری اتفاق میفته؟

29

جنسیت دوقلوی ناهمسان در سونوگرافی NT هفته 12 مشخصه؟

30

برای تکان خوردن جنین در سونوگرافی تعیین جنسیت هفته 15 چه کنم؟

31

پزشک عمومی سونوگرافی تعیین جنسیت رو میتونه بنویسه؟

32

نتیجه کیت تعیین جنسیت چقدر قابل اطمینانه؟

33

تعیین جنسیت در ماه سوم بارداری ممکنه؟

34

از ویار پرتقال میشه جنسیت جنین رو در هفته 6 بارداری تشخیص داد؟

35

اگر تو غربالگری اول جنسیت جنین پسر باشه قطعیه؟