قطع لک بینی

بازدیدها: 76

سوال ها

1

امکان تکرار لکه بینی بعد از قطع شدنش هست؟

2

بعد از قطع شدن لکه بینی با پروژسترون خطر سقط رفع میشه؟

3

آیا با لکه بینی قبل از پریود، احتمال بارداری هست؟

4

ممکنه علت لک بینی در بارداری سقط قبلی باشه؟

5

آمپول پرولوتون روی تشکیل قلب جنین در هفته 7 تاثیر داره؟

6

نحوه تزریق آمپول پروژسترون به چه صورته؟

7

جفت قدامی مارژینال پرویا در هفته 11 برای جنین خطری داره؟

8

استراحت به خاطر جفت خلفی پایین چقدر باید باشه؟

9

با قطع لکه بینی یک هفته بعد از سقط میتونم نزدیکی کنم؟

10

دفع لخته خون شبیه جنین یعنی سقط کامل انجام شده؟

11

خطر تهدید به سقط با قطع لکه بینی و درد زیرشکم وجود داره؟

12

برای قطع خونریزی بعد از زایمان چه دارویی مناسبه؟

13

لک بینی و عفونت دلیل سوراخ شدن کیسه آب هستن؟ هماتوم و خونریزی باعث سقط شدن؟

14

شدید شدن دوباره خونریزی بعد زایمان طبیعیه یا خطرناکه؟ لک میدیدم. ممکنه که شروع پریودهام باشه؟

15

برای قطع لکه بینی 40 روز بعد از سزارین چه دارویی تجویز میشه؟

16

ترشح زرد متمایل به نارنجی در بارداری نشانه چیست؟

17

علت لکه بینی بعد از 40 روز زایمان سزارین چیه؟

18

مسافرت در هفته 11 بارداری با سابقه لکه بینی مجازه؟