استامینوفن ساده

بازدیدها: 57

سوال ها

1

تفاوت درد رگ سیاتیک با درد زایمانی چیه؟

2

شیاف دیکلوفناک برای درد دندان در هفته 29 حاملگی مجازه؟

3

قرص دیکلوفناک برای درد دندان در بارداری میشه خورد؟

4

شیاف دیکلوفناک 50 در هفته 21 برای بدن درد و استخوان درد خوبه؟

5

شیاف دیکلوفناک 100 در هفته 33 بارداری برای قلب جنین ضرر داره؟

6

مصرف شیاف دیکلوفناک براي سردرد در حاملگی مجازه؟

7

خون دندون برای جنین خطرناک نیست؟ دندون عقلمو جراحی کردم.

8

شیاف دیکلوفناک برای لگن درد در هفته 36 بارداری مجازه؟

9

مصرف داروی سرماخوردگی برای جنین ضرر داره؟

10

مصرف داروی سرماخوردگی با تجویز پزشک در بارداری ایرادی نداره؟

11

مصرف قرص سرماخوردگی در ماه آخر بارداری مجازه؟

12

استامینوفن ساده برای سرماخوردگی بارداری قابل استفاده است؟

13

آمپول سفازولین در هفته 16 بارداری ضرری نداره؟

14

آزیترومایسین 500 در هفته 15 بارداری برای جنین خطرناک نیست؟

15

برای خلط گلو به خاطر سرماخوردگی در اوایل بارداری چه دارویی بخورم؟

16

سرفه و خاطر سرماخوردگی در بارداری برای جنین خطر داره؟

17

مسکن قابل استفاده در بارداری چیه؟ واسه سردرد نمیتونم مسکن مصرف نکنم

18

مصرف مسکن به خاطر سردرد بارداری مجازه؟ چشمامم درد گرفته

19

استامینوفن برای کاهش سردرد بارداری قابل استفاده است؟

20

سردرد همراه تهوع در 8 هفته بارداری چطور قابل درمانه؟

21

افزایش درد میگرن در بارداری طبیعیه؟ من از قبل میگرن داشتم

22

استامینوفن ساده برای میگرن بارداری تأثیری داره؟

23

علت سوزن سوزن شدن سمت چپ کمر در هفته 14 بارداری چیه؟

24

شربت دکسترومتورفان در هفته 34 بارداری ضرر داره؟

25

تو بارداری برای دندون درد چه دارویی مجازه ؟ هفته 36 بارداری دندون درد شدید دارم